Manipulace logo

Pronájem mobilních jeřábů, manipulačních techniky, manipulace a stěhování strojů

O nás

Název naší firmy manipulace.eu naznačuje, na co se specializujeme a v čem je naše profesionalita.

Zabýváme se vším, co souvisí s manipulací jak s běžnými břemeny, tak břemeny, se kterými se již běžným způsobem nedá manipulovat. Vše se pak realizuje za pomoci jeřábové či jiné specializované techniky a to v jakémkoli oboru lidských činností, od malých zakázek pro jednotlivce, až po zakázky pro velké stavební a strojírenské firmy.

Veškeré druhy činností jsou poskytovány v co nejkratších a požadovaných termínech, vždy s kompletní nabídkou výběru přídavných zařízení k jednotlivým strojům, odborné obsluhy i případných profesionálních konzultací vč. vytváření technologických postupů odpovídajícím požadavkům BP nezbytných k realizaci příslušných zakázek.